BATZORDEA | JUNTA DIRECTIVA

LEHENDAKARIA | PRESIDENTE: JON ANDONI BENGOETXEA

LEHENDAKARI ORDEA | VICEPRESIDENTE: MIGUEL ÁNGEL PÉREZ

KIROL ZUZENDARIA | DIRECCIÓN DEPORTIVA: JOSEBA IÑAKI ARANA

IDAZKARIA | SECRETARIA: OIHANE BURUAGA

DIRUZAINA | TESORERA: PILI SARRIONANDIA

BATZORDEKIDEAK | VOCALES: MARISA MORENO, EMILIO ESTURO, ANDONI IRUARRIZAGA, LUIS GRANADOS.